ติดต่อ

  • โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม เลขที่ 84 หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
  • 054–718086
  • namuenschool@gmail.com
  • http: //www.nm.ac.th