ข้อมูลบุคลากร

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
  • ข้าราชการครู 24 คน
  • พนักงานราชการ 3 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน
  • ครูอัตราจ้าง 2 คน
  • ลูกจ้างประจำ 2 คน
  • รวม 38 คน