กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​

นายราเชนทร์ ปันทองมา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง