กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​

นายพีรพัฒน์ จันทร์อ้น
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง