กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​

นายชัยมงคล อภิรมย์เดชา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง