กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประทุม บัวแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ​

นางสุชญาณ์ เสนใส
ตำแแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจินดามาศ รักฉาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยพร วันสนุก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ อายุยืน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง