กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุชญาณ์ เสนใส
ตำแแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ​

นางสาวประทุม บัวแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจินดามาศ รักฉาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยพร วันสนุก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ อายุยืน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ติดต่อโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม