ประชาสัมพันธ์

Namuenpittayakom School

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา (Covid - 19)

ฟ้า ขาว ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19

สื่อกลางการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ DLTV

ฟ้า ขาว ประกาศ การจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ฟ้า ขาว ข่าวประกาศโรงเรียน

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม เรื่อง การสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาจีน

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาจีน

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี

ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน ระหว่างวันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.-00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรี

ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ครูผู้สอน วิชาเอกดนดรี

ฟ้า ขาว ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น

สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะติดตาม สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนาหมื่นพิยาคม

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563

วันที่ 24 มิ.ย. 63 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอนาหมื่น โดยมีนายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอนาหมื่นเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายนนทภัทร มะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การต้อนรับ

ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 9 มิ.ย. 2563 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 และคณะติดตามได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มิ.ย. 63 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปลอดขยะ.

ผู้บริหาร นำครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปลอดขยะ.

ฟ้า ขาว บริการนักเรียน

"ฟ้าขาว รางวัล"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง